Χάρτης Δράσεων
Ημερολόγιο
Newsletter
Ενημερώσου για τις δράσεις του προγράμματος
Μετρητής επισκεπτών
 40.792 
 
Αρχική σελίδα Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα > Εκδόσεις - Τύπος > Φυλλάδια
30 Ιανουαρίου '17
Οδηγός για την εκπόνηση Σχεδίου δράσης για τη Βιοποικιλότητα μιας περιοχής
01 Ιανουαρίου '17
Bird Guide Caretakers Skyros HOS
01 Ιανουαρίου '17
Children Story_Skyros HOS
01 Ιανουαρίου '17
HOS magazine Oionos54 SKYROS LIFE Special Edition
01 Ιανουαρίου '17
Notepad Skyros HOS
01 Ιανουαρίου '17
Skyros leaflet Caretakers HOS
01 Ιανουαρίου '17
Skyros Local Agricultural Varieties
19 Δεκεμβρίου '16
Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος SKYROSBIODIVERSITY
22 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική πινακίδα μικροαπόθεμα
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 1
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 2
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 3
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 4
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 5
15 Οκτωβρίου '15
Ενημερωτική Πινακίδα Πεζοπορικής Διαδρομής 6
08 Αυγούστου '14
Ενημερωτική Πινακίδα για το Όρος Κόχυλας
06 Ιουνίου '14
Ενημερωτική πινακίδα για τον υγρότοπο της Καλαμίτσας
06 Ιουνίου '14
Ενημερωτική πινακίδα για τον υγρότοπο στο Παλαμάρι
04 Απριλίου '14
Δίκτυο μονοπατιών Σκύρου
23 Σεπτεμβρίου '13
Πόστερ Μαυροπετρίτης
23 Σεπτεμβρίου '13
Πόστερ Σκυριανό άλογο
12 Νοεμβρίου '12
Γνωρίζοντας τη φύση στη Σκύρο
Το πρόγραμμα LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.